• ÍGY MŰKÖDNEK POP-UP VÁSÁRAINK

  Összegyűjtjük neked a szezon legjobb ízeit, hogy Te is finomat, egészségeset ehess.

  Mindezt egyenesen a termelőktől. A szezon legjobb ízeivel, és folyamatosan változó kínálattal várunk.

   

  Friss élelmiszereket hozunk, pontosabban hoz a termelő Neked. Pont annyit, amennyit kérsz és oda, amelyik átvevőpontot választod.

  Megrendeled, elhozzuk, átveszed, találkozol a termelővel, hazaviszed. Ilyen egyszerű :)

  1

  Megrendeled

  Hírlevélben értesítünk, ha már érik -vagy készül- valami. Előre rendelsz és előre látod, hogy megrendelésed mikor és hol tudod átvenni.
  Itt iratkozhatsz fel

  2

  Elhozzuk

  A termelőnek összekészítjük, hogy hova miből és kinek mennyire volt szüksége és csak a megrendelt árukat hozza az átvevőpontokra.

  3

  Átveszed

  A megadott időben eljössz az általad választott átvevőhelyre, megmondod nekünk a neved, fizetsz és már viheted is haza a finomságokat.

  4

  Hazaviszed

  Ne tartogasd sokáig szerzeményeidet! Abban hiszünk, hogy minél hamarabb, minél frissebben érdemes felhasználni őket. Időnként recepteket is adunk segítségként :)

 • Már 11 átvevőponton
  Budapesten és környékén

  Ha van javaslatod, hol legyen még átvevőpont, írd meg nekünk! Köszönjük :)

  Fejlesztünk egy online találkozópontot, aminek segítségével összehozzuk az őstermelőket a városi nomádokkal, akiknek még fontos, hogy egészségeset, eredetit, ízleteset egyenek, igyanak. Ilyen egyszerű.

 • Május 26-án vehetőek át a

  "tavaszi frissességek" vásárunk során rendelt finomságok.

  JÖN, JÖN, JÖN...! Napokon belül megnyitjuk a lehetőséget friss, szabadföldi málna és ha találunk szépet, akkor eper rendelésére. A minimális rendelési egység 5kg lesz.

  Ne felejts el visszanézni pár nap múlva, hogy ne maradj le a pirosról sem :)

  Eddig is megtettük és a jövőben is vigyázunk adataidra.

  Ha feliratkoztál hírlevelünkre, melyben mindig tudunk értesíteni aktuális vásárainkról, vagy ha már rendeltél tőlünk, akkor a vásárláshoz szükséges adataidat átadtad nekünk adatkezelésre. A lehető legkörültekintőbb módon járunk el és bármikor kérheted adataid törlését ha írsz az info@ittaszezon.com-ra.
  Adatkezelési tájékoztatónkat frissítettük, itt találod.
   

 • ITT A SZEZON!

  Kérdésed van?

  Írj nekünk!

  Vagy telefonálj a

  06 (30) 343 3623-as

  mobilszámon!

  ITT A SZEZON

  Összegyűjtük neked a szezon legjobb ízeit, hogy

  Te is finomat, egészségeset ehess.

  Mindezt egyenesen a termelőktől.

  Ragadd meg a napot,

  egyél mindent a maga idejében!

  Maradj velünk!

  A szezon legjobb ízeivel, és folyamatosan változó kínálattal várunk!

  Mindig amikor éppen kell!

  Like!

×
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Az IttaSzezon WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ
TARTALOMJEGYZÉK
Preambulum, A Szabályzat Célja
A Szabályzat Értelmezése, Meghatározások
Az Adatkezelő Neve És Elérhetőségei
Az Adatkezelés Célja, A Kezelt Adatok Köre
Az Adatkezelés Jogalapja És Időtartama
Hozzáférés A Kezelt Adatokhoz, Adatfeldolgozás És Adattovábbítás
Adatbiztonság
A Felhasználó Jogai És Kötelezettségei
Jogorvoslat
A Szabályzat Módosítása, Értelmezése, Hatálybalépése
1.	PREAMBULUM, A SZABÁLYZAT CÉLJA
1.1	A IttaSzezon Bt. (székhelye: 2132 Göd Sellő utca 2/a; cégjegyzékszáma: Cg. 10-09-034045; adószáma: 24382315-2-10; a továbbiakban: „Társaság”) elkötelezett az egészséges és természetes élelmiszerek fogyasztása mellett, és ezen élelmiszereknek a fogyasztók minél szélesebb köréhez való eljuttatását a magyar őstermelők gazdasági versenyképességének javításában és az ágazat információtechnológiai korszerűsítésének támogatásában látja, ezáltal redukálva a keresleti és kínálati oldal között lévő információs szakadékot. A Társaság ezen elkötelezettségéből kiindulva létrehozta a ittaszezon.com mobil alkalmazást (a továbbiakban: „Applikáció”) és a www.ittaszezon.com weboldalt (a továbbiakban: „Honlap”), melyekkel jelentősen meg kívánja könnyíteni az őstermelők és a fogyasztók közötti közvetlen kapcsolatteremtést, információáramlást, ezáltal fejlesztve a természetes élelmiszerek és alapanyagok piacát.
1.2	Jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: „Szabályzat”) az Applikáció és a Honlap adatkezelési gyakorlatának feltételeit tartalmazza. Az Applikáció és a Honlap a Társaság tulajdonában, illetve üzemeltetésében állnak. A Társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzat tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Szabályzatban és a hatályos magyar jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
1.3	A jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy
az Applikációhoz és a Honlaphoz kapcsolódó információs szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges, valamint
az Applikáció és a Honlap használatához és azok tartalmához való hozzáféréshez szükséges
személyes és esetlegesen különleges adatok kezelése a hatályos magyar adatvédelmi tárgyú jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történjen.
1.4	A jelen Szabályzat célja továbbá, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden felhasználó számára – tekintet nélkül a felhasználó nemére, nemzetiségére vagy lakóhelyére – biztosítva legyen az, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). A Társaság, a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési Szabályzatnak megfelelően kezeli.
1.5	A Társaság tájékoztatja a felhasználót, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-78565/2014. számon a Társaságot mint adatkezelőt nyilvántartásba vette. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályoknak megfelelően a nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor feltünteti. A felhasználó az Applikáció és a Honlap használatával kifejezetten elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. A felhasználó továbbá elfogadja és tudomásul veszi, hogy amennyiben akár az Applikáción, akár a Honlapon regisztrál, akkor a másik felület tekintetében is regisztrált felhasználóvá válik.
2.	A SZABÁLYZAT ÉRTELMEZÉSE, MEGHATÁROZÁSOK
2.1	A jelen Szabályzatot a magyar nyelv szabályai szerint, a magyar polgári jog általános jogelveinek érvényesülését szem előtt tartva kell értelmezni. A Szabályzat értelmezésekor a nagy kezdőbetűs szavak és kifejezések – tekintet nélkül arra, hogy milyen időben, számban, módban és esetben állnak – a Szabályzatban való első előfordulási helyen meghatározott jelentéssel bírnak.
2.2	Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseivel összhangban, amennyiben a szövegösszefüggésből más nem következik a jelen Szabályzatban kisbetűvel használt fogalmak jelentése a következő:
adatfeldolgozás
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatfeldolgozó
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
adatkezelés
az alkalmazott eljárástól függetlenül a Társaságnak az adatokon végzett bármely művelete vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például: ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
adatkezelő
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatmegsemmisítés
az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adattovábbítás
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatzárolás
az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; törlés helyett a Társaság zárolja az adatot, ha az adat végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit; a zárolt adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes vagy a különleges adat törlését kizárta;
érintett/felhasználó
a Társaság által nyújtott szolgáltatásokat az Applikáció vagy a Honlap használatával igénybe vevő, az Applikációt és/vagy a Honlapot használó bármely személy, illetőleg bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
gazdasági reklám
olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul;
harmadik személy
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, a Társasággal, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
hozzájárulás
az érintett kívánságának, akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
különleges adat
a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
nyilvánosságra 
hozatal
az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
személyes adat
az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
személyazonosító 
adat
az érintett családi és utóneve, a leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására;
termelő
az Applikáción és/vagy a Honlapon termelőként regsiztráló felhasználó;
tiltakozás
az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
2.3	Amennyiben a szövegből más nem következik:
jelen Szabályzatban bármely jogszabályra történő hivatkozás az adott jogszabály időközbeni esetleges módosított, kiterjesztett, egységes szerkezetbe foglalt formáját is magában foglalja;
jelen Szabályzatban a címszavak és a bekezdésszámok kizárólag hivatkozási alapul szolgálnak, és csak a Szabályzat szövegének értelmezésével együtt vehetők figyelembe;
jelen Szabályzatban személyre történő valamennyi hivatkozás bármilyen személyre, társaságra, társulásra, kormányzatra, államra vagy állami intézményre, illetve hatóságra való hivatkozást jelent;
jelen Szabályzat egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy kizárja a rosszhiszemű vagy csalárd nyilatkozatért vagy eljárásért való felelősséget vagy jogorvoslatot.
3.	AZ ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
3.1	A Társaság, mint adatkezelő neve: IttaSzezon Bt.
3.2	Az adatkezelő székhelye: 2132 Göd Sellő utca 2/a
3.3	Az adatkezelő levelezési (posta)címe: 2132 Göd Sellő utca 2/a
3.6	Az adatkezelő e-mail címe: info@ittaszezon.com. Az érintett tudomásul veszi, hogy a Társaság a fent megjelölt email címre kizárólag az adat kezelésével, illetve a jelen Szabályzattal kapcsolatos kérdéseket, panaszokat fogadja.
4.	AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE
4.1	A Társaság a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag (i) a felhasználók egymás közötti, valamint a Társaság és felhasználók közötti kapcsolattartás; (ii) a Társaság szolgáltatásainak hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása; (iii) a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése során közvetítőként történő közreműködése; (iv) felvilágosítás adása; (v) működési problémák elhárítása; (vi) hírlevél és egyéb marketing célú hirdetések küldése; (vii) statisztikai célú adatgyűjtés; (viii) kutatási célzatú információszerzés érdekében tárolja.
4.2	A Társaság, mint adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján az alábbi személyes adatokat, az alábbi adatkezelési célokból kezelheti:
az érintett e-mail címét és jelszavát vagy Facebook vagy G+ connectjét (Facebook/G+ hozzáférésnél a barátok listájához történő hozzáféréssel), amely adatok kezelésének célja az, hogy az érintetteket egymástól meg lehessen különböztetni a regisztráció alkalmával és a szolgáltatások igénybevétele során;
az érintett családnevét és keresztnevét, nemét, születési évét, lakóhelyének irányító számát, e-mail címét és telefonszámát, amely adatok kezelésének célja az, hogy (i) az érintett a regisztrált tartalmakat hitelesen hozhassa létre; (ii) biztosítsa a kapcsolatot az érintett és a Társaság, valamint az egyes felhasználók között többek között hírlevél üzenetek, sms és email üzenetek, geolokalizációs üzenetek és reklámüzenetek küldése révén;
termelők esetében a fenti felhasználói adatokon túlmenően a termelő címét, nyitvatartását, profilképét, valamint a termelői tevékenység/áru leírását, amely adatok kezelésének célja az, hogy a termelő a regisztrált tartalmakat hitelesen hozhassa létre, illetve az, hogy a Társaság a szolgáltatásokat megfelelő tartalommal nyújthassa.
4.3	A Társaság tájékoztatja a felhasználót, hogy a regisztráció, az Applikációval/Honlappal kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele, az Applikáció/Honlap használata során különleges adatok kezelésére nem kerül sor.
4.4	Az érintett önkéntes döntése az, hogy a Szabályzat 4.2 pontjába foglalt személyes adatokat a Társaság részére megadja-e vagy sem, azonban meghatározott személyes adatok rögzítése nélkül a regisztráció nem teljesíthető, azaz a szolgáltatások nem vehetők igénybe. A regisztráció során a felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: név, e-mail cím, telefonszám, jelszó; a termelők esetében a fentieken túlmenően kötelezően megadandók a következő személyes adatok: a termelő címe, nyitvatartása, szolgáltatásának rövid leírása. Amennyiben a Felhasználó csak hírlevélre iratkozik fel a kötelezően megadandó adatok: név, e-mail cím. A regisztráció befejezését követően azonnali bejelentkezés válik lehetővé. Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik személy adatait adta meg, vagy az Applikáció és/vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Társaság jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Társaság a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért és helytálló, igaz voltáért kizárólag az azokat megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről és mobiltelefonszámról kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást.
4.5	A regisztrációt követően és a szolgáltatások használata során a Társaság esetlegesen más személyes adatok rögzítését is kérheti az érintettől azzal, hogy köteles valamennyi adatkérés előtt megjelölni az adatkezelés célját. Minden esetben a személyes adatok rögzítése önkéntes, annak elmaradása nem érinti az Applikáció vagy a Honlap használatát.
4.6	A Társaság az érintett által megadott személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Ezen személyes adatokat a Társaság az érintett kérésére haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül törli.
4.7	A Társaság a fentieken túlmenően nem kezel semmilyen személyes vagy különleges adatot törvényi felhatalmazás alapján. Amennyiben a Társaság törvény valamely rendelkezése alapján kezel az érintettről személyes vagy különleges adatot, akkor ezen adatkezelési művelet végrehajtása előtt az adatkezelés céljáról és időtartamáról – törvényi hivatkozás megjelölésével – megfelelően tájékoztatja az érintettet. A Társaság valamennyi személyes adat kérése előtt megfelelően tájékoztatja az érintettet arról, hogy a szóban forgó adat megadása önkéntes és az érintett hozzájárulásán alapul, avagy kötelező és törvényi felhatalmazáson alapul.
4.8	Az érintett a Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Társaság személyes adatait anonimizálva, az érintettel való kapcsolatba hozhatóságától megfosztva, statisztikai célra használhatja. A Társaság vállalja, hogy ezen adatokat a statisztikai feldolgozásukat követően az egyes érintettekkel nem lehet újra kapcsolatba hozni.
4.9	A felhasználó a regisztrációval tudomásul veszi azt, hogy biztonsági adategyeztetés céljából a Társaság a megadott regisztrációs adatokat ellenőrizheti, a felhasználó személyazonosító igazolványának másolatát bekérheti a regisztrációs adatok valódiságának ellenőrzése céljából, melyet külön adatkezelési hozzájárulás mellett a felhasználó e-mail útján scannelve vagy postai úton küldhet meg a Társaság részére. A biztonsági adategyeztetés során felvett személyes adatokat a Társaság a védett informatikai rendszerében ideiglenesen tárolja, a felhasználó által megküldött fénymásolatokat a biztonsági adategyeztetés lezárultával a Társaság megsemmisíti. A biztonsági adategyeztetéssel megvalósuló adatkezelés céljáról és további feltételeiről Társaság, az adatok bekérésekor külön tájékoztatást nyújt a felhasználó részére. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság vagy a szabálysértési hatóság tájékoztatás nyújtása, személyes adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Társaságot. A Társaság a hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
4.10	A Társaság a Honlap működéséről, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeiről, illetőleg a Szolgáltatásokkal összefüggésben meghatározott gyakorisággal a felhasználónak hírlevelet, sms és email üzeneteket, geolokalizációs üzeneteket, valamint marketing célú - és reklámüzeneteket küldhet. A felhasználó a fentiek szerinti üzenetek Társaság általi megküldésének lehetőségéhez a regisztrációval, illetőleg a jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul. A felhasználó jogosult a regisztrációt követően a Honlap használata során bármikor – a Honlap megfelelő ikonjára kattintva – a fenti hozzájárulását bármikor visszavonni.
4.11	A Honlap látogatóinak számítógépét a Társaság által alkalmazott rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Honlapon minden tartalom megtekinthető legyen, a felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a felhasználó számítógépén, amelyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment, ennek megtörténtéről a felhasználó a Társaságtól nem kap további értesítést. A cookie-k a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és kizárólag a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével a Társaság célja az, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. A fenti információkat a Társaság kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél, marketing célú - és reklámüzenet küldésére, valamint statisztikai célokra használja fel.
4.12	A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció, illetve a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a felhasználók nem, csak a Társaság fér hozzá. A fenti információkat a Társaság kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.
5.	AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA
5.1	A Társaság általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
5.2	A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Felhasználó a regisztráció törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti az adatkezeles@ittaszezon.com-n keresztül. A kérelem beérkezését követően a Társaság a felhasználó személyes adatait véglegesen törli rendszeréből, melyek visszaállítása lehetetlen. Az adatok törlésének határideje a törlési kérelem beérkezését követő 5 (öt) munkanap. A Társaság felhívja a felhasználó figyelmét, hogy a regisztrációval létrehozott profilt törölni nem tudja abban az esetben, ha a felhasználó egy másik felhasználó termékét például értékelte, vagy egyéb olyan tevékenységet végzett fiókjával, mellyel kapcsolatba került más felhasználókkal. Az értékelés a törlést követően az értékelt felhasználó oldalán is látható marad mindaddig, amíg az értékelt felhasználó nem kéri saját regisztrációjának törlését. A törlés kéréséig a felhasználó profilja inaktív státuszba kerül azzal, hogy az inaktív profil nyilvános felületen nem megtekinthető, arról minden személyes adat eltávolításra kerül, így nem vonható le a felhasználóra vonatkozó bárminemű következtetés. Társaság kéri a felhasználót, hogy csak abban az esetben regisztráljon, ha az előzőekben leírtakkal kapcsolatban semmilyen kifogása, fenntartása nincs. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott (hírlevél feliratkozás) további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
6.	HOZZÁFÉRÉS A KEZELT ADATOKHOZ, ADATFELDOLGOZÁS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS
6.1	A személyes adatokat elsődlegesen a Társaság, illetve a Társaság belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak a Szabályzatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.
6.2	A Társaság informatikai rendszerének üzemeltetése körében a Társaság adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, rendszergazda) vehet igénybe.
6.3	A Társaság jogosult a felhasználók személyes adatainak alvállalkozói részére történő továbbítására. A Társaság partnerek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, akik kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint a Szabályzat betartásával kezelni.
7.	ADATBIZTONSÁG
7.1	A Társaság a személyes adatokat a 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. alatt található szerveren tárolja. A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozásáról.
7.2	A Társaság minden szükséges lépést megtesz azért, hogy biztosítsa a felhasználók által az Applikáción/Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. A Társaság informatikai rendszere és hálózata megfelelő módon védett a számítógép használata során megvalósuló csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen.
7.3	A Társaság az adatkezelés során megőrzi (1) a titkosságot: megvédi a személyes adatot, hogy csak olyan személy férhessen hozzá, aki erre jogosult; (2) a sértetlenséget: védi a személyes adatok teljességét és azok feldolgozás módszerének a pontosságát.
8.	A FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
8.1	A felhasználó jogai a személyes adatok kezelésével kapcsolatban
8.1.1	Tájékoztatáshoz való jog 
Az érintett – a Szabályzat 3. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül – bármikor tájékoztatást kérhet a Társaságtól személyes adatai kezeléséről. A Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat.
8.1.2	Adathelyesbítéshez való jog
Az érintett – a Szabályzat 3. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül – bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. A Társaság a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 5 (öt) munkanapon belül az adatokat helyesbíti, és erről az érintettet értesíti.
8.1.3	A személyes adatok törléséhez való jog
Az érintett – a Szabályzat 3. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül – bármikor kérheti személyes adatainak törlését. Amennyiben az érintett és a Társaság között nincs semmilyen jogi vita és a Társaságnak sincs törvényi kötelezettsége a személyes adatok további tárolására, akkor a Társaság haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül törli az érintett valamennyi személyes adatát. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Társaság a szükséges időtartamig megőrzi.
8.1.4	Az adatok zárolásának joga
Az érintett – a Szabályzat 3. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül – bármikor kérheti, hogy törlés helyett a Társaság zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
8.1.5	Tiltakozás joga
Az érintett – a Szabályzat 3. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül – bármikor tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a Társaság jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Társaság az adatkezelést megszünteti, és a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett nem ért egyet a Társaság döntésével, akkor az ellen – annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül – az Infotv. alapján bírósághoz fordulhat.
8.1.6	Az érintett a fenti jogait a Szabályzat 3. pontjában szereplő elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja,
8.2	Az érintett kötelezettségei a személyes adatok kezelésével kapcsolatban
8.2.1	Az érintett köteles a valóságnak megfelelő személyes adatokat megadni, illetve – amennyiben valamely adat megváltozik – a személyes adatokat helyesbíteni vagy a Társaságtól azok helyesbítését kérni.
8.2.2	A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon érintettet, aki bármely más személy adatával visszaél.
8.2.3	Az érintett a Szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy az Applikáció/Honlap használata során nem oszthat meg olyan tartalmat, nem küldhet olyan üzenetet, amely
mások becsületét, méltóságát sérti;
valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása vagy vélt tartozása miatt mást szidalmaz;
valamely szolgáltatást, gazdasági társaságot alaptalanul, rosszindulatúan vagy lejárató, hitelrontó szándékkal szidalmaz.
Ezen személyes adatokat a Társaság haladéktalanul törli, és felszólítja az érintettet arra, hogy tartsa meg a fenti követelményeket. Amennyiben az érintett a figyelmeztetést követően újra, a fenti előírásokba ütköző magatartást tanúsít, a Társaság fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje őt.
9.	JOGORVOSLAT
9.1	Amennyiben az érintett álláspontja szerint a Társaság adatkezelése megsértette a Szabályzatot vagy a hatályos törvényi rendelkezéseket, akkor az érintett az általa vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.).
9.2	Az érintett a Szabályzat 8. pontjában szabályozott jogok megsértése esetén a Társaság ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre – az érintett döntése alapján – az érintett lakhelye, illetve Társaság székhelye szerinti törvényszék az illetékes.
10.	A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA, ÉRTELMEZÉSE, HATÁLYBALÉPÉSE
10.1	A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot – az érintettek elektronikus levélben történő értesítése mellett – egyoldalúan módosítsa. Az érintett az Applikáció/Honlap a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Szabályzatot.
10.2	A Társaság kijelenti, hogy a Szabályzat valamennyi módosítása meg fog felelni a módosításkor hatályos törvények adatvédelmi rendelkezéseinek.
10.3	A Társaság kijelenti, hogy a Szabályzatot az értelmezés időpontjában hatályos törvényekkel összhangban kell értelmezni. Amennyiben a Szabályzat és a hatályos törvények között eltérés van, a hatályos törvények az irányadóak.
10.4	Jelen Szabályzat hatályba lépésének napja 2016.12.01.
×
Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató az IttaSzezon Szolgáltató Betéti Társaság és Seasonal Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közös Adatkezelők személyes adatokkal kapcsolatba hozható adatkezelését szabályozza. 
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Tiszteletben tartjuk weboldal látogatóink / szolgáltatásaink iránt érdeklődők magánéletének védelmét, ezért kizárólag olyan információkat gyűjtünk és kezelünk, amelyek jelen tájékozatatóban meghatározott célok szempontjából elengedhetetlenek.
Az oldalunk használata és szolgáltatásaink igénybevétele teljesen önkéntes, így az ehhez esetlegesen szükséges személyes adatok kezelése is önkéntes.


Irányadó jogszabályok

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

A tájékoztató összeállításakor figyelmmel voltunk továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására.


					KIK VAGYUNK?

IttaSzezon Bt. (Képviseli: Hámori Zsuzsa ügyvezető, Székhely: 2132 Göd Sellő utca 2/a, cégjegyzékszám: 10-09-034045, adószám: 24382315-2-10),
mint Adatkezelő1, 
elérhető a következőkben említett adatvédelmi jogokkal kapcsolatban az alábbi módokon:
Postán: Székhely: 2132 Göd Sellő utca 2/a. címen
Telefonon: +36 (30) 3433623 számon
E-mailen: info@ittaszezon.com címen.
webhely: IttaSzezon.com

Seasonal Informatikai Kft. (Képviseli: Répássy Zsuzsanna Réka ügyvezető, Székhely: 2896 Szomód, Kossuth Lajos utca 61., cégjegyzékszám: 11-09-025970, adószám: 26275253-2-11), 
mint Adatkezelő2,
elérhető a következőkben említett adatvédelmi jogokkal kapcsolatban az alábbi módokon:
Postán: Székhely: 2896 Szomód, Kossuth Lajos utca 61. címen
Telefonon: +36 (30) 9000 718 cszámon
E-mailen: info@ittaszezon.com címen.
webhely: IttaSzezon.com


Jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtak kiterjednek az IttaSzezon.com weboldalunkhoz kapcsolódó adatkezelésekre.

Megkeresésedre késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül válaszolunk, hacsak a jogi feltételek a válaszadásra a 2 hónapos hosszabbítást lehetővé nem teszik.MIVEL FOGLALKOZUNK?

Összegyűjtjük neked a szezon legjobb ízeit, hogy Te is finomat, egészségeset ehess.
Mindezt egyenesen a termelőktől. A szezon legjobb ízeivel, és folyamatosan változó kínálattal várunk! 
Fejlesztettünk egy online találkozópontot, aminek segítségével összehozzuk az őstermelőket a városi nomádokkal, akiknek még fontos, hogy egészségeset, eredetit, ízleteset egyenek, igyanak. Ilyen egyszerű. MIT GYŰJTÜNK ES MIERT?


HÍRLEVÉLRE FELIRATKOZÁS

Hírlevélre feliratkozáskor gyűjtjük a nevedet és az e-mail címedet. Az adatgyűjtés jogalapja a hozzájárulásod. Az adatok megadása teljesen önkéntes, amennyiben nem járulsz hozzá, nem tudjuk hírlevelünket eljuttatni hozzád, hogy naprakész információkat küldjünk szolgáltatásunkról illetve rendszerüzeneteket juttassunk el hozzád.

Vajon ez azt jelenti, hogy ha megadod a nevedet és e-mail címedet, akkor az IttaSzezon Bt. és a Sesonal Kft., mint adatkezelők korlátlan ideig megőrzik személyes adataidat? Természetesen nem, amennyiben kéred, a személyes adataidat töröljük.

A hírlevelünkről bármikor leiratkozhatsz egy gombnyomással bármelyik hírlevelünkben, az adataidat töröljük és nem küldünk neked további hírlevelet.

Adataidat mindaddig kezeljük, még a hírlevélről le nem iratkozol.
TERMÉKEK MEGRENDELESE 


Szeretnénk a vásárlóként üdvözölni. Amennyiben kéred finomságainkat, megrendelésed leadásakor elkérjük nevedet, e-mail címedet és telefonszámodat. Az ekkor kért adataidat a szerződéskötés és megrendelés teljesítése céljából kezeljük, azt egyéb célra nem használjuk fel. Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése.
Adataidat a polgári jogi igény érvényesíthetőségének elévülési idejéig őrizzük meg, ez a hatályos jogszabályok alapján 5 év. 


KAPCSOLAT OLDAL ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK


Felkeltettük érdeklődésedet, de maradtak megválaszolatlan kérdéseid szolgáltatásainkkal kapcsolatban? Szívesen megosztanád velünk gondolataidat, észrevételeidet? Esetleg problémád merült fel? Tedd fel kérdéseidet, várjuk visszajelzésedet a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.). 

A beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefononokat, Facebook-on stb. megadott adataidat a neveddel és e-mail címeddel, valamint más, önként megadott személyes adatoddal együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröljük.


Szolgáltatásunk során felmerülhet, hogy jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelések fordulnak elő. Ilyen esetben az adat felvételekor tájékoztatást adunk írásban -kivételes esetben szóban- arról, hogy az éppen aktuális adatfelvétel során miként, milyen célból, milyen alapon fogjuk adataidat kezelni, meddig őrizzük meg és milyen jogaid vannak az adatkezeléssel kapcsolatban.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén kötelesek vagyunk a tájékoztatás megadására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

Ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

KÖZÖSSEGI OLDALAK

Közösségi oldalakon tartjuk veled a kapcsolatot, így a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neved, illetve a felhasználói nyilvános profilképed láthatjuk, amennyiben regisztráltál ezekre a közösségi oldalakra és ezt a beállításaid során engedélyeztet a közösségi oldal üzemeltetőjének. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.KI KAPJA MEG AZ ADATAIDAT?

A személyes adataidat munkatársaink kezelhetik, valamint azok az adatfeldolgozók akik velünk, mint adatkezelővel írásbeli adatfeldolgozói szerződést kötöttek.
Adataidat mind munkatársaink, mind adatfeldolgozóink és az ő közvetlen munkatársai kizárólag az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben és a jogalap biztosította ideig kezelhetik. 

Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag velünk, mint Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Mint Adatkezelők ellenőrizzük az adatfeldolgozóink munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozót csak hozzájárulásunkkal jogosultak igénybe venni. 

Az IttaSzezon Bt. és Seasonal Informatikai Kft, mint Adatkezelők által igénybe vett adatfeldolgozók:

Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) -statisztikai szolgáltatások, megrendelő form.

Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) - statisztikai szolgáltatások

Mailchimp, (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of Georgia limited liability company) Tömeges levélkiküldés

Strikingly, Inc., a Delaware corporation (“Strikingly”) - tárhely/applikáció


Személyes adatot csak akkor továbbítunk harmadik személy részére, ha ahhoz, egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárultál, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.
Mint Adatkezelők jogosultak és kötelesek vagyunk minden olyan rendelkezésünkre álló és általunk szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására minket jogszabály vagy jogerős hatósági utasítás/felhívás/határozat kötelez. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt nem vagyunk felelőssé tehetőek.
Az adattovábbításokat minden esetben dokumentáljuk, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezetünk.


AZ ADATKEZELES BIZTONSÁGA

Adataidat védjük, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvános- ságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Mint Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.


MILYEN JOGAID VANNAK?

Mint Érintett, tájékoztatást kérhetsz személyes adataid kezeléséről, valamint kérheted személyes adataidnak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy bármelyik elérhetőségünkön.

Kérelmedre tájékoztatást adunk az általunk kezelt adataidról, az adatkezelés céljáról, jogalap- járól időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. 
Kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást. 
Kötelesek vagyunk továbbá a valóságnak nem felelő személyes adatot helyesbíteni.
A személyes adatot törljük, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi felügyelet elrendelte. 
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítést mellőzzük, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 
Mint Adatkezelők – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást kötelesek vagyunk a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

PANASZTETELI LEHETŐSEG 

Amennyiben azt tapasztalod, hogy valamely jogodat megsértettük, lépj velünk kapcsolatba, mindent meg fogunk tenni az eset kivizsgálása érdekében és hogy kárpótoljunk a kellemetlenségekért. Panasztételi jogoddal egyébként a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


MIÉRT HASZNÁLUNK COOKIEKAT, MIRE SZOLGÁLNAK ÉS HOL TUDOD EZEKET LETILTANI?

MINT MINDENKI, MI IS HASZNÁLUNK COOKIEKAT SZOLGÁLTATÁSAINK MINŐSEGENEK JAVÍTÁSÁRA, HOGY A FELHASZNÁLÓI ELMENYEDET JAVÍTSUK ES HOGY MINEL RELEVÁNSABB, ERDEKLŐDESI KÖRÖDNEK MEGFELELŐ HÍRDETEST JELENÍTHESSÜNK MEG, VISELKEZESALAPÚ MARKETING FUTTATÁSÁVAL.
ÍME MEG PÁR TECHNIKAI INFORMÁCIÓ A COOKIEK KEZELESERŐL, HOGY AZT IS TUDD, MIT HOL KELL BEÁLLÍTANOD, HA LE SZERETNED TILTANI AZOK KEZELESET:


TECHNIKAI ADATOK ÉS COOKIE-K KEZELÉSE

Rendszerünk automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
A cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k segítenek a weboldal optimalizálásában, abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsuk ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy
● megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a újra rögzíteni, ha egy új oldalra lépsz,
● emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
● elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az elvárásaid szerint működjön, könnyen megtaláld a keresett információt, és
● figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.
Amennyiben a weboldalon külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.
Mint Adatkezelők a cookie-kat felhasználjuk arra, hogy a felhasználók felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsünk meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.
A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a weboldal működése nem teljes értékű.
Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.


GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETES HASZNÁLATA


A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használjuk, mint Adatkezelők, továbbá annak keretein belül igénybe vesszük a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor egy felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelők is láthatják, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretnél részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatod azáltal, hogy böngésződben letiltod a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután nem fogsz szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/


A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

A Google Analytics alkalmazást használjuk, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépedre mentenek, így elősegítik az általad látogatott weblap használatának elemzését. 

A használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google az IP-címet az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. 

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használtad a honlapunk, továbbá, hogy a a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. 

A Google Analytics keretein belül a böngésződ által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a böngésződ megfelelő beállításával megakadályozhatod, azonban felhívjuk figyelmedet, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldalunk nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatod továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a weboldalhasználatoddal kapcsolatos adataid (beleértve az IP-címet is), ha letöltöd és telepíted a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 
						Zárásként

Mint Adatkezelő betartjuk a jogszabályi előírásokat, a személyes adatokat kizárólag jogszabályban meghatározott jogalappal kezeljük, betartjuk a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelveket. Ezeket a jogalapokat és elveket pár fogalom meghatározásával együtt adatkezelési tájékoztatónk végére összegyűjtöttük neked, hogy akár itt is tájékozódhass ezekről.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1.	„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.	„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.	„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4.	„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5.	„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6.	„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

7.	„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

8.	„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMELYES ADATOK KEZELESERE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok 

a)	kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b)	gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c)	az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d)	pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e)	tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f)	kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

ADATKEZELES JOGALAPJA:

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból 	történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.